Vrienden van Christalain

"Vrienden van de Christalain" is een vereniging zonder winstgevend doel, opgericht op 10 december 2002.De maatschappelijke zetel is gelegen  in de gebouwen van de residentie Christalain, ontmijnerslaan 2/72  in 1090 Jette, Brussel.

 

De vereniging "Vrienden van de Christalain" werft vrijwilligers aan, vooral onder familie en naasten van de huidige bewoners van de Christalain, maar ook onder de naasten en familieleden van vroegere bewoners.

 

Deze vrijwilligers, die de actieve kern van de vereniging zijn, spenderen een ​​deel van hun vrije tijd  in het belang van alle inwoners, valide en mindervalide personen.

 

De vereniging "Vrienden van de Christalain"  heeft tot doel, het voorzien en ontwikkelen van het welzijn en het comfort, van de bewoners en dit in de ruimste zin van het woord. Dit  zowel binnen de service residentie (SR ), als in het rusthuis (ROB),  als in het rust-en verzorgingstehuis (RVT).

 

De vereniging handelt in samenwerking en in overleg met de directie. Het bemoeit zich nooit met de administratieve, logistieke of medische punten van de Residentie.

 

De vereniging is actief rond drie polen.

 

Résidence Christalain - Jette(bruxelles) - Maison de repos